Олександрія. НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19 - ДНЗ «Лісова казка» (дошкільне відділення)

 

Навчальний процес

Результат пошуку зображень за запитом "детский сад занятия рисунок"

 

Організація та проведення освітньо-виховного процесу здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (розділ IV, ст..22,23,24, розділ ІІ, ст. 27); в межах Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», діючих навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і науки України; педагогічних надбань В.О.Сухомлинського.

     З метою своєчасного виявлення, підтримання та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний підрозділ НВК організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками, як наступність між дошкільною та початковою ланками освіти, морально-естетичний та фізкультурно-оздоровчий, проводить інноваційну діяльність.

       У дошкільному закладі визначена українська мова – мовою навчання і виховання дітей.

      Організація освітнього процесу в дошкільному підрозділі регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період   та  підпорядковується режиму дня, який розробляється і затверджується адміністрацією. В режимі дня визначається: тривалість сну для кожної вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

      На 1 вересня розробляється і затверджується на педагогічній раді розклад організованої освітньої діяльності (занять). Протягом дня рівномірно розподіляються види діяльності дітей залежно від бажання та інтересу дітей.

     Робота педагогічних працівників регламентується перспективним та календарним планом.  Форми планування затверджені на педагогічні раді 31 серпня 2018 року.

     В освітньому процесі використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводяться фронтально, підгрупами чи індивідуально. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Організована навчальна діяльність (підгрупові, індивідуальні, міні-заняття, комплексні, інтегровані, колективні, підсумкові) планується в першу половину дня. У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість із фізичної культури, образотворчої, трудової, театральної діяльності.

       З метою досягнення дитиною-випускником ЗДО ступеня компетентності, необхідного для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку дітей, в освітній процес включені види навчальної діяльності (гурткова робота):

    -гурток «Читайлик»-розвивальне читання дошкільників за методикою Л.Шелестової;

-гурток з екологічного виховання    «Джерело»;

-гурток  з вокально – хореографічного розвитку «Юні дарування»;

-гурток «Маленький інтелектуал» за НПП «Інтелект України»;

       Педагоги дошкільного підрозділу не залишаються осторонь інноваційної діяльності. Вони не задовольняються традиційними підходами, а налаштовані на творчість, експериментування, пошук; прагнуть до відображення у будь-якій справі свого досвіду та власних стильових характеристик педагогічної діяльності. Вони застосовують незвичні форми роботи, нетрадиційні методи в навчанні, нові поєднання раніше відомих прийомів роботи з дітьми.

        Програма "Дитина" створює великий простір для творчого використання різних педагогічних технологій: 

  - розвивальне читання дошкільників за методикою Л.Шелестової;

  - ігрова технологія З.Дьєнеша щодо формування логіко-математичних здібностей дітей;

  - збагачення розумового потенціалу дітей  дошкільного

віку шляхом формування логіко-математичної компетенції

 ( Х. Кюізенер «Кольорові палички»);

  -  ейдетика в розвитку мовлення дошкільнят;

  - використання коректурних таблиць як ефективного прийому інтелектуального розвитку дітей за рекомендаціями  Н.Гавриш;

  - використання спадщини В.Сухомлинського з метою формування морально-естетичних якостей особистості.