Олександрія. НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19 - ДНЗ «Лісова казка» (дошкільне відділення)

 

Сторінка психолога

Практичний психолог ЗДО працює над:
Створенням умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров'я дітей;
Забезпеченням їх емоційного благополуччя та індивідуального підходу до кожної дитини;
Самостійного та ефективного розвитку здібностей кожної дитини;
Підтримці психологічного клімату у колективі;
Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей на всіх вікових етапах;
Забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини у дошкільному закладі;
Забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
Формування соціальної компетентності дітей;
Формування шкільної зрілості дітей;
Формування у батьків відповідального ставлення до виконання батьківських обов'язків;
Профілактика будь - яких форм насилля над дитиною;
Проведення роботи з обдарованими дітьми, спрямувати її на розкриття здібностей;
Надання ефективної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;
Сприяння підвищенню психологічної компетентності вихователів, батьків засобами просвітницької та консультативної роботи.

 

Консультаційна робота:
допомогти батькам, які вперше приводять дитину до дошкільного закладу усвідомити психічне навантаження, яке доведеться пережити дитині під час періоду адаптації;
допомогти в налагодженні постійних психолого-педагогічних взаємин з вихователями, підвищити психологічну компетентність з певних питань, що сприятиме кращому розумінню батьками себе, своєї ролі у житті дитини і самої дитини й позитивному ставленні до неї;
з'ясовувати причини психологічних проблем, які виникають у родинному спілкуванні та шляхів їх цивілізованого розв'язання;
допомогти батькам у процесі вибору для дитини гуртків, школи тощо.
Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота:
здійснювати психолого-медико-педагогічні заходи з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формувати соціальну корисність життєвої перспективи.

 

Психологічна просвіта:
підтримувати потребу в спеціальних знаннях щодо розвитку і виховання дитини, своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.